معنی و ترجمه کلمه a rush of work به فارسی a rush of work یعنی چه

a rush of work


هجوم کار،کارزياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها