معنی و ترجمه کلمه a sack of flour به فارسی a sack of flour یعنی چه

a sack of flour


يک کيسه ارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها