معنی و ترجمه کلمه a salutatory oration به فارسی a salutatory oration یعنی چه

a salutatory oration


نطق گشايش ،نطق افتتاحى ،خطابه تهنيت اميز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها