معنی و ترجمه کلمه a saucerful of tea به فارسی a saucerful of tea یعنی چه

a saucerful of tea


يک نعلبکى چاى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها