معنی و ترجمه کلمه a scabrous subject به فارسی a scabrous subject یعنی چه

a scabrous subject


موضوع سخت يا دشوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها