معنی و ترجمه کلمه a separate room به فارسی a separate room یعنی چه

a separate room


اطاق جدا( گانه)

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها