معنی و ترجمه کلمه a shade better به فارسی a shade better یعنی چه

a shade better


يک جزئى بهتر،يک خرده بهتر

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها