معنی و ترجمه کلمه a shady business به فارسی a shady business یعنی چه

a shady business


کسب ياکاريکه ابرومندنباشدوشخص مايل باشدانرا پنهان نگاه دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها