معنی و ترجمه کلمه a shake of the head به فارسی a shake of the head یعنی چه

a shake of the head


تکان( دادن ) سر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها