معنی و ترجمه کلمه a shii به فارسی a shii یعنی چه

a shii


قانون ـ فقه : clerik rank below that of the Ayatollahحجت الاسلام

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها