معنی و ترجمه کلمه a sick look به فارسی a sick look یعنی چه

a sick look


نگاه بيمارانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها