معنی و ترجمه کلمه a slice of bread به فارسی a slice of bread یعنی چه

a slice of bread


برشى ازنان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها