معنی و ترجمه کلمه a slip of the pen به فارسی a slip of the pen یعنی چه

a slip of the pen


سهو قلم ،اشتباه قلمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها