معنی و ترجمه کلمه a sort of tree به فارسی a sort of tree یعنی چه

a sort of tree


يکجور درخت ،نوعى درخت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها