معنی و ترجمه کلمه a souls day به فارسی a souls day یعنی چه

a souls day


روز استغاثه براى ارواح ،روزدوم نوامبر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها