معنی و ترجمه کلمه a sound mind in a sound body به فارسی a sound mind in a sound body یعنی چه

a sound mind in a sound body


عقل سالم در بدن سالم است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها