معنی و ترجمه کلمه a stone of meat به فارسی a stone of meat یعنی چه

a stone of meat


يک سنگ گوشت( گيروانکه)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها