معنی و ترجمه کلمه a store of knowledge به فارسی a store of knowledge یعنی چه

a store of knowledge


مخزن دانش

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها