معنی و ترجمه کلمه a stricken heart به فارسی a stricken heart یعنی چه

a stricken heart


دل اندوهگين يامحنت زده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها