معنی و ترجمه کلمه a stricken heart به فارسی a stricken heart یعنی چه

a stricken heart


دل اندوهگين يامحنت زده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها