معنی و ترجمه کلمه a strong verb به فارسی a strong verb یعنی چه

a strong verb


فعلى که تغييرات حرفى ان درنتيجه تغييرحروف باشدنه درنتيجه افزايش ملحقا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها