معنی و ترجمه کلمه a stuffed fowl به فارسی a stuffed fowl یعنی چه

a stuffed fowl


مرغ توگرفته ،بوغلمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها