معنی و ترجمه کلمه a sunk f. به فارسی a sunk f. یعنی چه

a sunk f.


ديوارى که پايه هاى انرادرزى کارگذاشته باشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها