معنی و ترجمه کلمه a surgical operation به فارسی a surgical operation یعنی چه

a surgical operation


عمل جراحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها