معنی و ترجمه کلمه a swift wit به فارسی a swift wit یعنی چه

a swift wit


تيز هوشى ،ذکاوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها