معنی و ترجمه کلمه a t. rule به فارسی a t. rule یعنی چه

a t. rule


يک حکومت ستمکارانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها