معنی و ترجمه کلمه a thousand apologies به فارسی a thousand apologies یعنی چه

a thousand apologies


يک دنياپوزش يامعذرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها