معنی و ترجمه کلمه a tight (or hard)knot به فارسی a tight (or hard)knot یعنی چه

a tight (or hard)knot


گره کور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها