معنی و ترجمه کلمه a tissue of lies به فارسی a tissue of lies یعنی چه

a tissue of lies


يک رشته دروغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها