معنی و ترجمه کلمه a to or against persons به فارسی a to or against persons یعنی چه

a to or against persons


تنفر نسبت به اشخاص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها