معنی و ترجمه کلمه a tongled affair به فارسی a tongled affair یعنی چه

a tongled affair


کارپيچيده ،کارغامض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها