معنی و ترجمه کلمه a tremulous line به فارسی a tremulous line یعنی چه

a tremulous line


خطى که با دست لرزان بکشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها