معنی و ترجمه کلمه a volcanic eruption به فارسی a volcanic eruption یعنی چه

a volcanic eruption


انفجارطغيان اتش فشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها