معنی و ترجمه کلمه a warlike reply به فارسی a warlike reply یعنی چه

a warlike reply


پاسخى که بوى جنگجوئى ازان ميايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها