معنی و ترجمه کلمه a web of lies به فارسی a web of lies یعنی چه

a web of lies


يک رشته دروغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها