معنی و ترجمه کلمه a welcome gift به فارسی a welcome gift یعنی چه

a welcome gift


پيشکشى اى که با خوشى پذيرفته شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها