معنی و ترجمه کلمه abandoner به فارسی abandoner یعنی چه

abandoner


واگذارنده ،ترک کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها