معنی و ترجمه کلمه abat(t) is به فارسی abat(t) is یعنی چه

abat(t) is


سد درخت ،راه بند درختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها