معنی و ترجمه کلمه abc analysis به فارسی abc analysis یعنی چه

abc analysis


طبقه بندى مخصوص کالاهاى موجود درانبار که معمولا براساس قيمت موجودى هريک از اقلام تنظيم ميگردد( کالاهاى گروه ا از بيشترين ارزش برخوردار هستند)
بازرگانى : طبقه بندى مخصوص کالاهاى موجود درانبار که معمولا براساس قيمت موجودى هريک از اقلام تنظيم ميگردد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها