معنی و ترجمه کلمه abclution به فارسی abclution یعنی چه

abclution


فرهنگ ناپذيرى( در نظريه کاتل)
روانشناسى : فرهنگ ناپذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها