معنی و ترجمه کلمه abdominal reflex به فارسی abdominal reflex یعنی چه

abdominal reflex


روانشناسى : بازتاب شکمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها