معنی و ترجمه کلمه abdominal به فارسی abdominal یعنی چه

abdominal


وريدهاى شکمى ،ماهيان بطنى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها