معنی و ترجمه کلمه abiotrophy به فارسی abiotrophy یعنی چه

abiotrophy


(طب )تحليل و فساد عضو بدون علت مشهود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها