معنی و ترجمه کلمه abjuration به فارسی abjuration یعنی چه

abjuration


پيمان شکنى ،عهد شکنى ،سوگند شکنى ،نقض عهد،ترک عقيده ،ارتداد،انکار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها