معنی و ترجمه کلمه abolish به فارسی abolish یعنی چه

abolish


برانداختن ،ازميان بردن ،منسوخ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها