معنی و ترجمه کلمه abomination به فارسی abomination یعنی چه

abomination


حجت ،زشتى ،پليدى ،نفرت ،کراهت ،نجاست ،عمل شنيع
قانون ـ فقه : کراهت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها