معنی و ترجمه کلمه above rubies به فارسی above rubies یعنی چه

above rubies


بهتر از ياقوت ،بى قيمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها