معنی و ترجمه کلمه above-mentioned به فارسی above-mentioned یعنی چه

above-mentioned


فوق الذکر،مزبور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها