معنی و ترجمه کلمه abrade به فارسی abrade یعنی چه

abrade


سنگ زدن ،ساييدن ،خراشيدن ،زدودن ،پاک کردن ،حک کردن ،(مج ).سر غيرت اوردن ،بر انگيختن ،تحريک کردن
علوم مهندسى : سائيدن
شيمى : خراشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها