معنی و ترجمه کلمه abrasion به فارسی abrasion یعنی چه

abrasion


خراشيدگى ،خوردگى ،سائيدگى ،سونش ،شست و ساب ،ساييدن ،فرسايش ،سوهان کردن ،خردشدن در اثر ضربه ،خراش ،سايش ،ساييدگى
علوم مهندسى : فرسودگى
عمران : سائيدگى
معمارى : خراشيدگى
شيمى : خراشيدگى
زيست شناسى : ساي ش منتج از الودگى
ورزش : سائيدگى
علوم هوايى : سايش
علوم نظامى : خراش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها