معنی و ترجمه کلمه abrasive cutting به فارسی abrasive cutting یعنی چه

abrasive cutting


برش
علوم مهندسى : اره کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها